Avís Legal

[vc_custom_heading text=”Avís Legal” font_container=”tag:h2|font_size:3.5rem|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-top%22%3A%22220px%22%2C%22font-size%22%3A%223.5rem%22%7D%7D”]

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

1. Condició d’USUARI

L’accés o ús del lloc web www.foreignfriends.cat implica tenir la condició d’USUARI del mateix, i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sens perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

Alguns serveis de la Web accessibles per als Usuaris d’Internet o exclusius per als clients d’FOREIGN FRIENDS OF CATALONIA E.V. poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments d’ús i instruccions que, en el seu cas, substitueixen, completen, i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran d’ésser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

2. Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS de la web www.foreignfriends.cat, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini

 1. Nom i denominació social: Foreign Friends of Catalonia e.v.
 2. Residència i domicili: Wilhelm Bleyle Str. 11 – 71636 Ludwigsburg – Germany
 3. Telèfon: —
 4. Adreça de correu electrònic: foreign@foreignfriends.cat
 5. NIF: 71491/25429

3. Objecte

A través del portal www.foreignfriends.cat el seu TITULAR abans identificat facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús

L’accés al portal tindrà caràcter gratuït, sense perjudici de que algun dels serveis als que es pot accedir estiguin subjectes al pagament d’un preu.

L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.

Per a fer ús dels serveis els menors d’edat requeriran del permís dels seus pares o tutors, els que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.foreignfriends.cat, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de la web o en els dels seus proveïdors o tercers.

El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de la existència de virus informàtics, malgrat no es fa responsable dels potencials danys o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o l’utilitzi.

El TITULAR es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en el lloc www.foreignfriends.cat són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Tanmateix, els continguts son propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a un correcte ús del portal i els seus serveis.

Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.

En virtut del disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a www.foreignfriends.cat.

6. Protecció de dades de caràcter personal / Política de privacitat

El TITULAR es reserva la facultat de incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte del contracte.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça foreign@foreignfriends.cat indicant la referència RGPD.

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

 • Responsable del tractament.
 • Identitat: Foreign Friends of Catalonia e.v.. , CIF 71491/25429
 • Adreça: Wilhelm Bleyle Str. 11 – 71636 Ludwigsburg – Germany
 • Correu: foreign@foreignfriends.cat

 

 

 • Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir per part de FOREIGN FRIENDS OF CATALONIA E.V. seran utilitzades per poder complir amb les obligacions contractuals, prestació del serveis contractats o l’oferiment de serveis de l’empresa.

En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinguin relacions comercials, o bé fins que expressament es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.  La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 • Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs FOREIGN FRIENDS OF CATALONIA E.V. sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.

 • Destinataris de les dades.

No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document puguin ser cedides a tercers. Sí que es cediran, però, a empreses vinculades a l’Assessoria del Bages, per al compliment d’una obligació legal o bé del compliment a la relació contractual

 • Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a foreign@foreignfriends.cat acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de l’FOREIGN FRIENDS OF CATALONIA EV al Wilhelm Bleyle Str. 11 – 71636 Ludwigsburg – Germany.

7. Xarxes socials

En el cas que el TITULAR tingui presència a les xarxes socials, el tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.

El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel mal funcionament del lloc web citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

9. Enllaços o hipervincles

En cas que a www.foreignfriends.cat es disposessin de enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, el TIUTLAR no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la connexió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades en el lloc web.

11. Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça foreign@foreignfriends.cat indicant la referencia RGPD.

Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.foreignfriends.cat

 

Manifesto haver llegit i acceptar expressament la política de privacitat i presto el meu consentiment per a que l’FOREIGN FRIENDS OF CATALONIA EV pugui tractar les meves dades.

He llegit i accepto expressament la política de privacitat i accepto rebre informació comercial sobre productes i serveis, estant informat dels drets que m’assisteixen.

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT A LA PESTANYA EMERGENT

Aquest lloc www.foreignfriends.cat utilitza cookies per a poder oferir-li una millor experiència d’usuari mitjançant l’anàlisi de la seva navegació. Si continua navegant n’està acceptant el seu ús.

 

POLÍTICA DE COOKIES

 1. Definició de cookie

Les cookies (galetes) són fitxers que es descarreguen al seu equip en accedir a la majoria de llocs web. Permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip (preferències del lloc, informació del perfil, etc.) i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden fer servir per a reconèixer l’usuari.

Les cookies poden ser pròpies o de tercers. Les pròpies són aquelles establertes pel domini del mateix lloc web, mentre que les de tercers provenen d’altres fonts externes, com poden ser anuncis, imatges, etc. inserits a les pàgines.

Per a determinades funcions de la pàgina web www.foreignfriends.cat és necessari tenir habilitades les cookies.

 1. Quina informació s’emmagatzema en una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre l’usuari, sinó que desen dades de caràcter tècnic, preferències de navegació, personalització de continguts, etc. El servidor web no l’associa a vostè com a persona, sinó al seu navegador.

 

 1.  Classificació de les cookies

Podem classificar les cookies segons diferents criteris. Segons el període en què resten actives:

–           De sessió: són cookies temporals que es creen quan l’usuari visita el lloc web i caduquen quan aquest finalitza la sessió, per la qual cosa no queden registrades a l’equip.

–           Persistents: s’emmagatzemen a l’equip més enllà de la sessió de navegació. Permeten als llocs web recordar les preferències i ajustos de l’usuari quan aquest hi accedeix de nou. Es mantenen actives durant un temps establert, que pot anar des d’alguns minuts fins a diversos anys.

Segons l’entitat que les gestiona:

–           Pròpies: són aquelles establertes pel domini del lloc web que s’està visitant i són essencials per al seu funcionament.

–           De tercers: provenen d’altres fonts externes, com poden ser anuncis, imatges, etc. inserits a les pàgines. Tenen finalitats estadístiques.

Segons la seva finalitat:

–           Tècniques: són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber si està navegant un humà o una aplicació automatitzada, si navega un usuari anònim o un de registrat, etc. Es tracta de tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

–           D’anàlisi: recullen informació sobre el tipus de navegació que s’està realitzant, les secciones que més es visiten, els productes consultats, la franja horària d’ús, l’idioma, etc. La seva finalitat és introduir millores a partir de l’anàlisi dels comportaments de navegació.

–           Publicitàries: permeten la gestió de la publicitat als espais que s’hagin habilitat a les pàgines web, en funció de la navegació de l’usuari, el seu país de procedència, l’idioma, etc.

 

 

 1. Quines utilitzen en aquest lloc

La pàgina web www.foreignfriends.cat utilitza els següents tipus de cookies de tercers per al seu correcte funcionament:

 

Altres cookies no previstes: Tenint en compte les característiques d’Internet i dels llocs web, no sempre podem comptar amb la informació de les cookies que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc. Això s’aplica especialment quan el nostre web conté elements integrats: textos, documents, imatges o vídeos que s’emmagatzemen fora del nostre domini, però que es mostren a través d’ell. En conseqüència, en cas que es trobi amb aquest tipus de cookies al nostre web i no estiguin enumerades en la llista anterior, li preguem que ens ho comuniqui. També pot posar-se en contacte directament amb aquest tercer per a demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la seva finalitat i durada, i com garanteix la seva privacitat.

 1. Acceptació de la Política de cookies

www.foreignfriends.cat mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part inferior de qualsevol pàgina amb cada inici de sessió i si prèviament no s’han acceptat.

Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

 1. Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del lloc web durant la sessió actual.
 2. Més informació. Podrà obtenir tota la informació relacionada amb les cookies que utilitzem.
 1. Formes de desactivar-les

Les cookies emmagatzemades al seu equip o dispositiu poden desactivar-se seguint les indicacions del mateix navegador (normalment a través de l’apartat “ajuda” del menú). Cal tenir present, però, que la desactivació d’alguna cookie pot impedir o dificultar la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

Li facilitem a continuació els enllaços per a modificar la configuració de les cookies als principals navegadors:

– Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10″

–  Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Pot trobar més informació sobre les cookies i la seva desactivació a la pàgina www.aboutcookies.org

 1. Què passa si desactivem les cookies?

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrem alguns exemples d’accions que no podrà realitzar sense permetre el seu ús:

 • No podrà compartir continguts d’un lloc web a les xarxes socials.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar en les botigues online.
 • No podrà accedir a l’àrea personal dels llocs web, com poden ser “El meu compte”, “El meu perfil” o “Les meves comandes”.
 • Botigues online: Li serà impossible realitzar compres online, ja que funcions com la cistella de la compra no estaran disponibles.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques sobre visitants i tràfic a la web, la qual cosa dificultarà millorar l’experiència de l’usuari.
 • El lloc web no podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
 1. Es poden eliminar les cookies?

Sí. No només eliminar, sinó també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic. Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà cercar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Notes addicionals

 • Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de
 • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc s’ha de poder fer ús del dret a la seva eliminació o desactivació. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels navegadors.
 • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptar-les.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de l’apartat de contacte.

Menú

Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que us plau. Política de cookiesplugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies